РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Новини

Указания за одобряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Указания за одобряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Процедура за одобряване на допълнителна подкрепа от Регионалния екип на РЦПППО-област Видин
Уебинар - РЦПППО - Видин

Уебинар

Уебинар за педагогически специалисти
Участие в уебинар - РЦПППО - Видин

Участие в уебинар

Уебинар за педагогически специалисти

Завършване на ученици със специални образователни потребности

Завършване на ученици в условията на извънредна епидемична обстановка

Одобряване на предоставяне на допълнителна подкрепа

За ученици, които за първи път се нуждаят от допълнителна подкрепа
Обучение на педагогически специалисти - РЦПППО - Видин

Обучение на педагогически специалисти

Методи и техники за развитие на адаптивност и устойчивост
Отлагане от задължително обучение в I клас - РЦПППО - Видин

Отлагане от задължително обучение в I клас

Процедура за отлагане на обучение в I клас
Насочване на ученици от VII клас, които завършват с удостоверение  - РЦПППО - Видин

Насочване на ученици от VII клас, които завършват с удостоверение

Процедура за насочване на ученици от VII клас
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ - РЦПППО - Видин

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Онлайн-обучение на Регионален център-Видин
ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ !!! - РЦПППО - Видин

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Онлайн обучение чрез електронни комуникации
ДГ"Детелина", гр. Брегово - РЦПППО - Видин

ДГ"Детелина", гр. Брегово

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности и техните родители
ДГ"Иглика", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

ДГ"Иглика", гр. Белоградчик

Разясняване на методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности и техните родители
Обучение за атестиране на дейността - РЦПППО - Видин

Обучение за атестиране на дейността

Атестационни карти на педагогически специалисти

Среща за родители

Разясняване на работата на ресурсния учител с учениците

Супервизия на родители и учители

Разясняване на работата с родителите
Практики на работа - РЦПППО - Видин

Практики на работа

Предоставяне на знания за обща и допълнителна подкрепа

Среща по проект "Уверени родители-успешни деца"

Методи, техники при работа с родители

Подкрепа на учители

Разясняване на работата на ресурсния учител
Регионален център-област Видин - РЦПППО - Видин

Регионален център-област Видин

За членове на ЕПЛР

Супервизия за учители

Методи, техники при работа с деца със специални образователни потребности
Супервизия в Регионален център-област Видин - РЦПППО - Видин

Супервизия в Регионален център-област Видин

Разглеждане на професионалния профил на длъжностите

СУ"Н.Й.Вапцаров", с. Дреновец

Училище за родители
СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

СУ"Христо Ботев", гр. Белоградчик

Методи, техники и терапии при работа с деца със специални образователни потребности
НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

НУ"Васил Левски", гр. Белоградчик

Методи и техники на работа с деца със специални образователни потребности
Обучение по проект "Уверени родители- успешни деца" - РЦПППО - Видин

Обучение по проект "Уверени родители- успешни деца"

Промяна на модела на родителска среща

Взаимодействие с ЕПЛР

Дейности на РЕПЛРДУСОП
ОУ"Любен Каравелов", гр. Видин - РЦПППО - Видин

ОУ"Любен Каравелов", гр. Видин

Форми, техники на работа и терапии при деца със специални образователни потребности
Предизвикателства пред приобщаващото образование - РЦПППО - Видин

Предизвикателства пред приобщаващото образование

Конференция- Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование

Супервизия на учители

Промяна на ценности и нови инструменти за оценка на развитието
Интерактивна среща по проект "Уверени родители-успешни деца" - РЦПППО - Видин

Интерактивна среща по проект "Уверени родители-успешни деца"

Интерактивна среща за методическа подкрепа

Актуализация на база-данни по чл.145, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

Подаване на информация от детски градини, училища, ЦСОП

Определяне на РЕПЛРДУСОП

Заповед за определяне на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО-област Видин
Дни на отворени врати в РЦПППО-Видин - РЦПППО - Видин

Дни на отворени врати в РЦПППО-Видин

28.05.2019г.; 29.05.2019г.; 30.05.2019г.
Тийм билдинг на РЦПППО-Област Видин - РЦПППО - Видин

Тийм билдинг на РЦПППО-Област Видин

Примерни модели на документи за обща и допълнителна подкрепа

Информационен семинар за членовете на ЕПЛР

Предоставяне на знания и опит за работа с ученици със специални образователни потребности

Семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие

Предоставяне на знания за обща и допълнителна подкрепа
Открита практика на приобщаващо образование с ресурсно подпомагане - РЦПППО - Видин

Открита практика на приобщаващо образование с ресурсно подпомагане

Партньорство на РЦПППО-област Видин и ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

Супервизия за родители

Ролята на ресурсния учител в училището

Работата на ресурсния учител със семейството

Социализация в училището и обществото

Условия за успешна социализация на ученици

Работата на ресурсния учител със семейството
Информационен семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие в детски градини и училища - РЦПППО - Видин

Информационен семинар за членовете на Екипите за подкрепа за личностно развитие в детски градини и училища

Предоставяне на знания за елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в детска градина/училище
Открита практика на приобщаващото образование - РЦПППО - Видин

Открита практика на приобщаващото образование

Открита практика на приобщаващото образование в училище
СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Видин - РЦПППО - Видин

СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Видин

Условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие
Информационен семинар за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Информационен семинар за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие

Предоставяне на компетентности за условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Супервизия за родители и учители

Създаване на подкрепяща семейна среда
Супервизия на родители - РЦПППО - Видин

Супервизия на родители

Насоки за попълване на документацията
ОУ "Отец Пайсий", гр. Видин - РЦПППО - Видин

ОУ "Отец Пайсий", гр. Видин

Осигуряване на допълнителната подкрепа в училище

Методическо подпомагане

Административна супервизия

ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

Нормативна осигуреност на допълнителната подкрепа
Оценяване на потребностите в ранна детска възраст - РЦПППО - Видин

Оценяване на потребностите в ранна детска възраст

Идентифициране на деца с обучителни трудности
Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие - РЦПППО - Видин

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие

Маркери за идентифициране на деца с обучителни трудности в ранна детска възраст

Училище за родители

ОУ "Епископ Софроний Врачански", гр. Видин

Родителска подкрепа

Училище за родители

Супервизия на училищен персонал

Методическа подкрепа

За родители

Училище за родители

Административна супервизия

ДГ ''Звънче'', гр. Кула

Оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие

Ранно оценяване на деца с риск от обучителни трудности

Супервизия

Насоки за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности

Супервизия - административна

Насоки за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности

Супервизия в ДГ

Насоки за допълнителна подкрепа за личностно развитие
Детска градина "Иглика", гр. Белоградчик - РЦПППО - Видин

Детска градина "Иглика", гр. Белоградчик

Тема: Структура и дейност на Екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина

Социална супервизия

Тема: Агресивно поведение в детската градина. Работа по случай.

БАЗА-ДАННИ

Образователните институции подават информация към РЦПППО-Видин

За директори на училища и детски градини

Директорът на образователната институция подава до РЦПППО - Видин заявление / Приложение 3/

ЦСОП

Насочването се извършва за ученици, които завършват с удостоверение за завършен клас

Регионален екип ПЛРДУСОП

До училища за спазване на срокове

Дни на отворени врати

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ОБЛАСТ ВИДИН гр.Видин ул. „Бдин” №66   тел. 094/ 60 68 68 URL:www.rcpppo-vidin.com E-mail:regioncentre_vidin@abv.bg   Екипът на Регионален  център – област Видин   О Р ...

Програма за супервизия и методическа подкрепа

ПРОГРАМА  за  супервизия и методическа подкрепа на Екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата в област Видин Цел и задачи: Създаване на условия за осъществяване на супервизия и методическа подкрепа на предоставянето на ресурсното подпомагане в детски ...

Информационен семинар

Методическа подкрепа    На 14.12.2017г. от 09.00 часа в Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - област Видин ще се проведе информационен семинар на тема: Нормативни разпоредби в приобщаващото образование: Взаймодействие на Регионалния екип за подкрепа за личностно ...

РЕПЛРДУСОП

В случай, че е постъпило Заявление /Приложение/ №3 за допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл.190, ал.3, т.1 в началото на 2017/2018 учебна година Регионален екип за подкрепа за личностно развитие чрез мобилните си екипи ще извърши оценката на индивидуалните потребностив срок до ...

РЕПЛРДУСОП

Регионален екип за подкрепа на личностното развитие обявява, че извършва допълнителна специализирана оценка от 15.09.2017г. до 27.10.2017г. относно потвърждаване/отхвърляне на препоръка за индивидуална форма на ученик със специални образователни ...
Методическа подкрепа на детски градини и училища - РЦПППО - Видин

Методическа подкрепа на детски градини и училища

Методическа подкрепа за членовене на екипите за подкрепа на личностно развитие  в детските градини и училища     Въведение: Ася Петрова - директор на РЦПППО - област Видин   1. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални ...

Новина

  18.04.2017г. - СУ"Христо Ботев" - гр.Видин, Ирена Филипова - ресурсен учител Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на учениците със специални образователни потребности в VII и VIII клас   19.04.2017г. - СУ"Никола Вапцаров" - с.Дреновец, ...