РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Карта за оценка на образователните потребности на деца /попълва се от ЕПЛР за деца, за които има индикации, че са със специални образователни потребности/ /Pyrvichna karta za ocenka - DG /.

Карта за оценка на образователните потребности на ученици /попълва се от ЕПЛР за деца, за които има индикации, че са със специални образователни потребности/ /Pyrvichna karta za ocenka za uchilicte /.

Карта за оценка на образователните потребности на деца, при които не е формирана реч /попълва се от ЕПЛР за деца, за които има индикации, че са със специални образователни потребности/ /karta_indiv-potrebnosti_za deca pri koito ne e formirana rech/.

Карта за оценка на образователните потребности на деца/ученици /попълва се в началото на учебната година от членовете на ЕПЛР за деца/ученици, одобрени от предходни години/ /Vtorichna karta za ocenka  /