РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Ден на българската национална идентичност в РЦПППО - област Видин

Ден на българската национална идентичност се проведе в РЦПППО - област Видин.

В събитието се включиха педагогически специалисти от институцията, които представиха темите, както следва:

- „Свети цар Борис (Михаил) Покръстител“ - Емилия Трифонова

- „Черноризец Храбър – литературният феномен в българското Средновековие“ – Десислава Макавеева

- "Читалищата - домът на българските традиции, обичаи и фолклор" – Катрин Каменова

- „Българската шевица – шепотът на душата“ – Наташа Трайкова

- „Грехът и изкуплението в творчеството на Йордан Йовков и Елин Пелин“ – Ася Петрова

- „Владимир Димитров – Майстора – с любов към българското село“ – Марио Бондоков

- „Георги С. Раковски – силата на словото и меча“ – Паола Найденова