РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение по програма

Обучението се извършва от членове на Регионален екип ПЛРДУСОП по програма на РЦПППО-Видин.

След участие и успешно завършване на обучението на участниците се предоставя 1 квалификационен кредит.