РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти за повишаване информираността на родителите

Обучението е по програма на РЦПППО-област Видин "Успешни родители-уверени деца" за педагогически специалисти на детски градини в област Видин. Водещи на обучението са Юлия Димова и Емилия Трифонова- логопеди на РЦПППО-област Видин.