РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Семинар за учители

Информационен семинар на РЦПППО-област Видин на тема"Организация на Екипа за подкрепа за личностно развитие- работа с деца в електронна среда" за учители на детската градина. Лектори на семинара- Ана- Мария Ангелова и Катрин Каменова- ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.