РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти за работа с родителите

Срещата в ДГ"Иглика", гр. Белоградчик е инициирана от РЦПППО-област Видин по програма за провеждане на инерактивни срещи на тема "Уверени родители-успешни деца". Водещи на обучението са Юлия Димова и Емилия Трифонова-логопеди на РЦПППО-област Видин.