РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Образователен семинар за учители

Информационен семинар на тема "Организация на дейността на Екипа за подкрепа за личностно развитие - работа с деца със специални образователни потребности в електронна среда". Лектори на информационния семинар са Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова - ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.