РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Информационен семинар за учители

Информационен семинар на РЦПППО- област Видин на тема "Организация на Екипа за подкрепа за личностно развитие- работа с деца в електронна среда". Лектори са Ана-Мария Ангелова и Катрин Каменова- ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.