РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение и методическа подкрепа на педагогически специалисти

Онлайн обучение на тема "Работа с деца и ученици със специални образователни потребности в електронна среда- мисията е възможна" с лектори Катрин Каменова и Ана- Мария Ангелова- ресурсни учители на РЦПППО-област Видин