РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален център-Видин

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН / от 28.05.2019г. до 30.05.2019г. /

Предварително записване на тел. 094/ 60 68 68

Консултации с логопед: Изследване на фонологично осъзнаване.

                                     Оценка на четенето-декодиране и разбиране.

                                     Оценка на езиковата и говорната изява в устната реч.

Консултации с психолог: Скала за изследване на детската тревожност.

                                      Изследване на параметрите на вниманието.