РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дни на отворени врати

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ОБЛАСТ ВИДИН

гр.Видин ул. „Бдин” №66   тел. 094/ 60 68 68

URL:www.rcpppo-vidin.com E-mail:regioncentre_vidin@abv.bg

 

Екипът на Регионален  център – област Видин

 

О Р Г А Н И З И Р А

безплатни консултации за деца и ученици

 

по СЕРТИФИЦИРАНИ МЕТОДИКИ

на 16.05.2018г.,17.05.2018г. и 18.05.2018г.

/ от 9:00 до 15:00 часа с предварително записване от родителя

в Администрацията на Регионален център-област Видин /

 

АКЦЕНТИ: Консултациите се извършват с провеждане на сертифицирана методика от специалисти на Регионален център – област Видин в зависимост от потребностите на детето по желание на родителя.

 

ЗА КОГО: Деца и ученици. Децата задължително се придружават от родител /настойник/.

 

МОДЕЛ НА РАБОТА:

За процедурите се използват дидактични материали и сертифицирани методики:

 

1.    КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД – Лора Ангелова

Изследване на фонологично осъзнаване. Готовност за четене и писане /за деца от 4 до 7 години/.

 

2.    КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД – Емилия Трифонова, Юлия Димова

Оценка на четенето - декодиране и разбиране /за ученици от I и II клас/.

 

  1. КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД – Ана-Мария Ангелова, Паола Найденова

Оценка на езиковата и говорната изява в устната реч /за деца от 4 до 8 години/.

 

4.    КОНСУЛТАЦИЯ С ПСИХОЛОГ – Ася Петрова, Илонка Ганчева

Изследване на детската тревожност /за деца от 8 до 12 години /.

 

  1.          КОНСУЛТАЦИЯ С ПСИХОЛОГ: Златка Николова, Цветомир Митев

Изследване на устойчивост и концентрация на вниманието /за деца от 8 до 12 години/.

 

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

ПсихолозиАся Петрова,Златка Николова, Илонка Ганчева, Цветомир Митев

Логопеди –Ана-Мария Ангелова,Емилия Трифонова, Лора Ангелова, Паола Найденова, Юлия Димова

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

гр. Видин, Регионален център – област Видин /сградата на Професионалната техническа гимназия «Васил Левски», ул. Бдин, №66; кабинети на психолог и логопед/на I етаж в Регионален  център – област Видин

 

 

 

За информация и записвания:Тел. 094/60 68 68,E-mail:regioncentre_vidin@abv.bg

Срок за записване: до 15.05.2018 г.