РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Есенен празник в ДГ "Детелина" - град Брегово

На 10 октомври 2022 г. в ДГ "Детелина" - град Брегово е проведен есенен празник.

Събитието е съчетано и с честването на 140 - тата годишнина от предучилищното образование в България.

В празника са включени и специалистите от Регионален център - област Видин, които работят с деца със специални образователни потребности в образователната институция: Мария Колева - ресурсен учител, Ана-Мария Ангелова - логопед и Цветомир Митев - психолог.

Сред официалните гости на мероприятието е и г-жа Ася Петрова - директор на РЦПППО - област Видин.