РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За педагогически специалисти на детски градини и училища

По разработена програма на РЦПППО-област Видин се провежда информационен семинар за педагогически специалисти на област Видин. Семинарът представя методи, средства и терапии при работа с деца и ученици със специални образователни потребности.