РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Т. Титоренков" - гр. Грамада

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Т. Титоренков" - гр. Грамада, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 3 педагогически специалисти от детската градина.

Водещи на събитието са Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Катрин Каменова /ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин.