РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Зорница" - гр. Видин

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в ДГ "Зорница" - гр. Видин, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 8 педагогически специалисти от детската градина.

Водещ на събитието е Ана-Мария Ангелова /логопед/, специалист от Регионален център - област Видин.