РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Димово, проведен онлайн в платформата Zoom. В семинара се включиха 12 педагогически специалисти от училището.

Водещи на събитието са Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Катрин Каменова /ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин.