РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Практически съвети за успешно екипно взаимодействие: родител - учител" в ОУ "Любен Каравелов" - град Видин

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Практически съвети за успешно екипно взаимодействие: родител - учител" в ОУ "Любен Каравелов" - град Видин, проведен онлайн в платформата Zoom.

В семинара се включиха общо 21 педагогически специалисти от училището.

Водещи на събитието са Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Катрин Каменова /ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин.