РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Практически съвети за успешно екипно взаимодействие: родител - учител" в ДГ "Желязко Попниколов" - гр. Видин, ДГ "Славейче" - гр. Видин, ДГ "Мир" - гр. Дунавци и ДГ "Детелина" - гр. Брегово

Информационен семинар за членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие на тема: "Практически съвети за успешно екипно взаимодействие: родител - учител" в ДГ "Желязко Попниколов" - гр. Видин, ДГ "Синчец" - гр. Видин, ДГ "Мир" - гр. Дунавци и ДГ "Детелина" - гр. Брегово, проведен онлайн в платформата Zoom.

В семинара се включиха общо 47 педагогически специалисти (9 педагогически специалисти от ДГ "Желязко Попниколов" - гр. Видин; 17 педагогически специалисти от ДГ "Синчец" - гр. Видин; 11 педагогически специалисти от ДГ "Мир" - гр. Дунавци и 10 педагогически от ДГ "Детелина" - гр. Брегово).

Водещи на събитието са Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Катрин Каменова /ресурсен учител/, специалисти от Регионален център - област Видин.