РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Взаимодействие между РЕПЛРДУСОП и ЕПЛР

Семинарът ще разгледа актуални въпроси за приобщаващото образование в детските градини и училищата.