РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа 

 

На 14.12.2017г. от 09.00 часа в Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - област Видин ще се проведе информационен семинар на тема: Нормативни разпоредби в приобщаващото образование: Взаймодействие на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности с Екипа за личностно развитие.

 

Документи: план за подкрепа, индивидуален учебен план, индивидуална учебна програма.

 

Семинарът ще се проведе от директора на РЦПППО - област Видин и членове на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.