РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

НУ''Васил Левски'', гр. Белоградчик

Интерактивна среща с педагогически специалисти на Тема "Ролята на ресурсните учители в съвместното преподаване в приобщаващото образование". Водещи: Цветомир Митев-психолог, Юлия Димова-логопед, Емилия Трифонова-логопед.