РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СУ"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Видин

Интерактивна среща с педагогическите специалисти на тема "Ролята на ресурсния учител в съвместното преподаване в приобщаващото образование". Водещи: Цветомир Митев-психолог, Юлия Димова-логопед и Емилия Трифонова-логопед.