РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Арабела" с филиал ДГ"Незабравка"

Интерактивната среща по проект на РЦПППО-област Видин се проведе във филиал ДГ"Незабравка". Методическата подкрепа е част от Програмата за квалификационната дейност на педагогически специалисти от образователни институции на област Видин/2019-2020 учебна година на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Видин.

На срещата се представиха 2 презентации от логопед г-жа Юлия Димова и логопед-рехабилитатор на слуха и говора г-жа Емилия Трифонова.

Целта на методическата подкрепа за учители и родители е подобряване на условията на подкрепящата среда на децата в детската градина и семейството.