РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Славейче", гр. Видин

Супервизия и методическа подкрепа на педагогически специалисти на ДГ"Славейче", гр. Видин. Тема "Уверени родители-успешни деца". Водещи: Ана-Мария Ангелова, Емилия Трифонова.