РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - гр. Видин. В срещата се включиха 5 педагогически специалисти от детската градина.

Водещи на мероприятието са Катрин Каменова /ресурсен учител/, Емилия Трифонова /логопед-рехабилитатор на слуха и говора/ и Галина Георгиева /психолог/, специалисти от Регионален център - област Видин.