РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Васил Левски“ - гр. Кула

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Васил Левски“ - гр. Кула. В срещата се включиха 20 педагогически специалисти от училището.

Водещ на мероприятието е Цветомир Митев /психолог/, специалист от Регионален център - област Видин.