РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Ранно оценяване на потребностите от подкрепа на личностното развитие, на деца с риск от обучителни затруднения" в ДГ "Арабела" с филиал ДГ "Незабравка" - гр. Видин

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Ранно оценяване на потребностите от подкрепа на личностното развитие, на деца с риск от обучителни затруднения" в ДГ "Арабела" с филиал ДГ "Незабравка" - гр. Видин. В срещата се включиха 6 педагогически специалисти от детската градина.

Водещи на мероприятието са Катрин Каменова /ресурсен учител/, Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Галина Георгиева /психолог/, специалисти от Регионален център - област Видин.