РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Н. Й. Вапцаров“ - с. Дреновец

Интерактивна среща за методическа подкрепа на тема: "Агресивно поведение и мерки за преодоляването му в образователна среда" в СУ “Н.Й.Вапцаров“ - с. Дреновец. В срещата се включиха 10 педагогически специалисти от училището.

Водещ на мероприятието е Цветомир Митев /психолог/, специалист от Регионален център - област Видин.