РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Предизвикателството "онлайн обучение" за децата със специални потребности

Катрин Каменова (ресурсен учител) и Ана-Мария Ангелова (логопед), специалисти в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - област Видин бяха поканени за интервю в Радио Видин. Темата на срещата бе свързана с подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда на деца и ученици със специални образователни потребности. 

Цялото интервю можете да прочетете тук