РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Изнесено обучение за екипа на Регионален център - област Видин

На 30 и 31 октомври 2022 г. е проведено изнесено обучение в град Вършец за специалисти на Регионален център - област Видин.

Темата е "Развиващи игри за ученици със специални образователни потребности", а водещ на обучението е Антоанета Христова от Консултативен център "Плиска".