РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Неприсъствени дни за учениците в България

В резултат на епидемичен подем на грип и в условията на разпространение на коронавирус се преустановяват учебните занятия в образователните институции в Република България от 16.03.2020г. до 13.05.2020г.

www.mon.bg

В Регионален център-област Видин специалистите - ресурсни учители, логопеди и психолози ще предоставят на деца и ученици онлайн обучение чрез електронни комуникации и онлайн образователни ресурси. 

Водещи на онлайн обучение с допълнителна подкрепа за личностно развитие в образователни институции на Област Видин :

1. За ученици на СУ "Христо Ботев", гр. Белоградчик : Паола Найденова, Силвия Михайлова, Цветомир Митев, Ана-Мария Ангелова, Катрин Каменова, Лора Ангелова, Димо Симеонов;

2. За ученици на НУ "Васил Левски", гр. Белоградчик : Мирослава Найденова, Силвия Михайлова, Галина Георгиева;

3. За деца на ДГ "Арабела", филиал ДГ "Незабравка" гр. Видин : Катрин Каменова, Юлия Димова;

4. За ученици на ОУ "Отец Паисий", гр. Видин : Георгиела Илиева, Димо Симеонов;

5. За ученици на ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Видин : Ана-Мария Ангелова, Кристина Кирилова, Велислава Василева, Цветомир Митев, Ирена Филипова, Лора Ангелова;

6. За деца на ДГ "Иглика", гр. Белоградчик : Юлия Димова, Мирослава Николова;

7, За ученици на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Димово : Наташа Трайкова, Снежанка Софрониева, Цветомир Митев, Емилия Трифонова, Галина Георгиева, Димо Симеонов;

8. За ученици на СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин : Наташа Венелинова, Юлия Димова, Галина Георгиева;

9. За ученици на ПГТ "Михалаки Георгиев", гр. Видин : Лора Ангелова, Ирена Филипова, Анелия Русинова, Иванка Милкова;

10. За ученици на ОУ "Иван Вазов", гр. Видин : Десислава Младенова, Емилия Трифонова;

11. За деца на ДГ "Детелина", гр. Брегово : Кристина Кирилова, Велислава Василева;

12. За ученици на СУ "Христо Ботев", гр. Грамада : Емилиян Евдокимов;

13. За ученици на ОУ "Еп. С.Врачански", гр. Видин : Петко Костов, Димо Симеонов;

14. За ученици на ОУ "Христо Ботев", гр. Дунавци : Петко Костов, Димо Симеонов;

15. За ученици на ПТГ "Васил Левски", гр. Видин : Анелия Русинова, Десислава Младенова.