РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

До директорите на образователни институции на Област Видин:

В случай, че желаете да се възползвате от услугите, които предлагат специалистите на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Видин от Секция - Регионален екип изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (от секция Регионален екип - Заявления на директори), попълнете го  и го изпратете на електронната ни поща - regioncentre_vidin@abv.bg