РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Образователни дейности

До директорите на образователни институции на Област Видин:

В случай, че желаете да се възползвате от услугите, които предлагат специалистите на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Видин от Секция - Регионален екип изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕ1, попълнете го  и го изпратете на електронната ни поща.