РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Приложно-поведенчески анализ и терапевтични стратегии

Обучение на педагогическите специалисти на РЦПППО-област Видин на "Сиввена" с лектор Люба Манолова на Тема "Приложно-поведенчески анализ и терапевтични стратегии за корекция на социално неприемливо поведение в детска и ученическа възраст".