РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на педагогически специалисти за повишаване на квалификацията

Квалификация на педагогическите специалисти на РЦПППО-област Видин на Тема "Актуални модели за управление на кризи и конфликти" - Обучение на Национален институт за образование и приобщаващи политики с лектор д-р Александър Кръстев.