РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Летни ваканционни дейности - изобразително и приложно изкуство през 2022-2023 учебна година

Във връзка с Годишния план за работа на РЦПППО за 2022/2023 учебна година и е в изпълнение на поставените в него цели, очаквани резултати и задачи, специалистите от Регионален център организират летни ваканционни дейности в образователните институции, в които имат норма на преподавателска работа. 

Деностите са разпределени в следните ателиета:

Ателие "Аз творя" с теми: "Да моделираме любимо животно"; "Чудото природа"; "Рисуване на любими герои на фона на предварително зададен пейзаж"; "Нашата приказка"; "Моето семейство"; "Ние сме щастливи"

Ателие "Работливко" с теми: "Моята градинка"; "Шеф готвач"; "Детски свят"

 

Такива дейности са заложени и организирани в 14 образователни институции:

- ОУ "Св. Климент Охридски" - град Видин

- ОУ "Иван Вазов" - град Видин

- ОУ "Епископ Софроний Врачански" - град Видин

- ОУ "Христо Ботев" - град Дунавци

- ОУ "Христо Ботев" - село Раковица

- НУ "Васил Левски" - град Белоградчик

- СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин

- СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Брегово

- СУ "Христо Ботев" - град Белоградчик

- СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово

- СУ "Христо Ботев" - град Грамада

- СУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Дреновец

- ПГТ "Михалаки Георгиев" - град Видин

- ПГСС "Г. М. Димитров" - град Дунавци

 

Децата и учениците, забавлявайки се, затвърждават знанията си за приказния епичен жанр, откриват особеностите на образа, развиват въображението и фантазията си, експериментират с разнообразни материали и техники, развиват естетически вкус и чувство за красота и хармония, учат се да работят в екип.

Предоставените условия за интелектуално, емоционално, социално и духовно - нравствено развитие на децата и учениците, води до осъзнаване на собствените творчески заложби и възможности, а това от своя страна засилва желанието и интереса на децата към извънкласни дейности и публични изяви.