РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Летни ваканционни дейности - изобразително и приложно изкуство

Във връзка с Годишния план за работа на РЦПППО за 2021/2022 учебна година и е в изпълнение на поставените в него цели, очаквани резултати и основни функции, специалистите от Регионален център организират летни ваканционни дейности в образователните институции, в които имат норма на преподавателска работа. 

Деностите са разпределени в следните ателиета:

- Ателие "Художникът си ти" с теми: "Да нарисуваме любим приказен герой"; "Ни чуто, ни видяно"; "Вкусни и красиви"; "Нарисувай отговор на гатанките"; "Щастливо детство"

- Ателие "Работливко" с теми: "Моята мечта"; "Аз мога"; "Картина на късмета"; "Хартиени вълшебства"

 

Такива дейности са заложени и организирани в следните образователни институции:

- ДГ "Арабела" с филиал ДГ "Незабравка" - град Видин

- ДГ "Синчец" с филиал ДГ "Вида" - град Видин

- ДГ "Русалка" с филиал ДГ "Здравец" - град Видин

- ДГ "Тодор Титоренков" - град Грамада

- ДГ "Детелина" - град Брегово

- ДГ с. Макреш

- ОУ "Отец Паисий" - град Видин

- ОУ "Св. Климент Охридски" - град Видин

- ОУ "Иван Вазов" - град Видин

- ОУ "Епископ Софроний Врачански" - град Видин

- ОУ "Христо Ботев" - град Дунавци

- ОУ "Васил Евстатиев Априлов" - село Рабиша

- СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин

- СУ "Христо Ботев" - град Белоградчик

- СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово

- СУ "Христо Ботев" - град Грамада

- СУ "Н. Й. Вапцаров" - село Дреновец