РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Мероприятие по План за противодействие на тормоза и насилието в ОУ "Св. Климент Охридски" - град Видин

В ОУ "Св. Климент Охридски" - град Видин е проведено мероприятие, съгласно Плана на РЦПППО - област Видин за противодействието  на тормоза и насилието.

Темата на събитието е "Приемливо и неприемливо поведение", а водещ е Велислава Василева - старши ресурсен учител в Регионален център - област Видин. Участие взимат 11 ученици.

Учениците разглеждат картини, изобразяващи агресивно и неприемливо социално поведение, провежда се беседа върху видяното, наблюдават презентация на тема „ Добрите маниери“, работят с работни листове на тема „Добри обноски“и „ Как децата се отнасят към мен“ , слушат песента „Добрината“.

Целта е чрез разглеждане на работни листове, на които са изобразени деца и животни, които обиждат, блъскат, скубят своите другарчета и им дърпат играчките, децата осъзнават последиците от такова поведение, както и да бъдат учтиви и любезни към своите съученици и възрастните.

Децата осъзнават както своите, така и на чувствата на другите деца при ситуация на агресия и тормоз. Научават се да използват подходяща интонация, отправяне на молба, договаряне, любезни и учтиви думи.

Очакваните резултати са сформиране на социално приемливо поведение, толерантност и емпатия към другите деца, както и използване на думи, изразяващи учтивост в ежедневието.