РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Мероприятие по План за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин

В СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин е проведено мероприятие, съгласно Плана на РЦПППО - област Видин за противодействието  на тормоза и насилието.

Темата на събитието е "Видове насилие и как да ги разпознаваме", а водещ е Катрин Каменова - ресурсен учител в Регионален център - област Видин.

Главната цел на заниманието е да се повиши информираността на учениците за насилието и неговите разновидности като по този начин те да бъдат подготвени, когато попаднат в ситуация на тормоз в училище и да имат изградени умения за противодействие.

Темата е представена с образователно видео на УНИЦЕФ - "Чудовищните лица на насилието в училище", след което е проведена дискусия с учениците - те са приканени да споделят ставали ли са свидетели или жертва на насилие, как биха действали в такава ситуация, към кого биха се обърнали. 

В заключение, учениците изработват табло, представящо алтернативно поведение, различно от насилието.