РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Мероприятие по План за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Димово, проведено от ресурсните учители Наташа Стефанова и Снежанка Георгиева

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Димово се проведе мероприятие с учениците от I и II клас, свързано с План за противодействието на тормоза и насилието.

Темата на събитието е „Приятелство“, а негови водещи ресурсните учители към Регионален център - област Видин Наташа Стефанова и Снежанка Георгиева.

Учениците слушаха приказката „Горска приказка“ и обсъдиха постъпките на героите.

Всички стигнаха до извода, че доброто побеждава и обещаха, че ще бъдат добри.

Всяко дете си избра любим герой и го нарисува.