РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа

за членовене на екипите за подкрепа на личностно развитие 

в детските градини и училища

 

 

Въведение: Ася Петрова - директор на РЦПППО - област Видин

 

1. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищното образование

Водещ: Цветомир Митев - психолог на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

 

2. Координиращ екип и Екип за подкрепа за личностно развитие

Водещ: Десислава Младенова - ресурсен учител в РЦПППО - област Видин

 

3. Документи на децата и учениците със специални образователни потребности

Водещ: Илияна Григорова - старщи ресурсен учител в РЦПППО - област Видин