РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Уверени родители - успешни деца"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Уверени родители - успешни деца " е проведена в ДГ "Синчец" - град Видин.

Задачите на срещата са представяне на ефективни техники за подобряване на взаимодействието между семейството и детската градина и запознаване с ролята на логопеда и психолога в предучилищна възраст.

Целта на срещата е повишаване на уменията за комуникация между родители, учители и деца.

Водещи на мероприятието са: Мирослава Николова /логопед/ и Галина Георгиева /психолог/ - специалисти от Регионален център - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.