РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие"

Срещата за методическа подкрепа на тема "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие" е проведена в СУ "Христо Ботев" - град Белоградчик.

Водещи на мероприятието са: Петя Арсенова, Бонита Стефанова и Каролина Цветкова - ресурсни учители в Регионален център - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.