РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието‘‘

Срещата за методическа подкрепа на тема "Подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието" е проведена с педагогически специалисти от СУ "Христо Ботев" - град Грамада.

Задачите на срещата са да се характеризират черти и особености на понятието синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, както и да се дадат основни правила, съвети и методи, чрез които може да се помогне на учителите за по-ефикасна работа с деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.

Водещ на мероприятието е Емилиян Евдокимов /старши ресурсен учител/от РЦПППО - област Видин, а участници са педагогически специалисти и членове на екипите за подкрепа за личностно развитие от образователната институция.