РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Награда в конкурс на тема "Аз обичам България и традициите ни"

Петима ученици от СУ "Цар Симеон Велики" - град Видин, получаващи допълнителна подкрепа за личностно развитие от специалисти на РЦПППО - област Видин, са класирани на трето място в национален конкурс на тема "Аз обичам България и традициите ни", организиран от РЦПППО - град Бургас. 

Конкурсът се провежда по повод 145 години от Освобождението на България и цели възпитаване и утвърждаване на патриотизма и българщината в децата със специални образователни потребности.

Възпитаниците на РЦПППО - област Видин взимат участие в направление "Колажи и презентации" с изработване на колаж под надслов "С България в сърцето".

Педагогическите специалисти, подпомагащи учениците в изпълнението на проекта са: Катрин Каменова /ресурсен учител/, Наташа Венелинова /старши ресурсен учител/, Ана-Мария Ангелова /логопед/ и Галина Георгиева /психолог/.