РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

 

18.04.2017г. - СУ"Христо Ботев" - гр.Видин, Ирена Филипова - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на учениците със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

19.04.2017г. - СУ"Никола Вапцаров" - с.Дреновец, Сашка Берова - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на учениците със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

20.04.2017г. - СУ"Св. Св. Кирил и Методий" - с.Ново село, Емилиян Евдокимов - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на учениците със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

20.04.2017г. - СУ"Христо Ботев" - гр.Белоградчик, Мариана Иванова - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на учениците със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

20.04.2017г. - СУ"Св. Св. Кирил И Методий" - гр.Димово, Наташа Трайкова - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

20.04.2017г. - ОУ"Иван Вазов" - гр.Видин, Десислава Младенова - ресурсен учител

Ден за информиране народителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

21.04.2017г. - ОУ"Епископ Софроний Врачански" - гр.Видин, Петко Костов - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

24.04.2017г. - ОУ"Христо Ботев" - с.Раковица, Георгиела Илиева - ресурсен учител

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

26.04.2017г. - СУ"П.Р.Славейков" - гр.Видин, Соня Цветкова, Илияна Григорова, Анелия Русинова - ресурсни учители

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

03.05.2017г. - ОУ"Любен Каравелов" - гр.Видин, Регионален екип ПЛРДУСОП

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

04.05.2017г. - СУ"Св. Св. Кирил и Методий" - гр.Видин, Регионален екип ПЛРДУСОП

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

10.05.2017г. - СУ"Св. Св. Кирил и Методий" - гр.Брегово, Регионален екип ПЛРДУСОП

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас

 

12.05.2017г. - СУ"Васил Левски" - гр.Кула, Регионален екип ПЛРДУСОП

Ден за информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности в VII и VIII клас