РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дистанционна подкрепа за личностно развитие

Уважаеми родители,

Благодарим ви за оказаната подкрепа при дистанционното обучение на учениците в условията на извънредно положение в Република България.

Във връзка с епидемиологичната ситуация в страната ще провеждаме нашите процедури за отлагане на деца от обучение в I клас и насочване на обучение на ученици от VII клас и X клас онлайн, чрез електронни анкети и чек-листове и при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването.

Интервютата и анкетите с децата и родителите следва да се случват след изричното съгласие на родителите.