РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ"Русалка", гр. Видин

Обучение на педагогически специалисти на ДГ"Русалка", гр. Видин на Тема "Форми и техники на работа с деца със специални образователни потребности". Лектори на обучението са Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова- ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.