РЦПППО - Видин
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ДГ, с. Макреш

Обучение на педагогически специалисти на Детска градина, с. Макреш на Тема "Форми и техники на работа с деца със специални образователни потребности". Лектори на обучението са Катрин Каменова и Ана-Мария Ангелова- ресурсни учители на РЦПППО-област Видин.